2016 krajské ZVaS Kytlice

Symbolický rámec se odvíjí od významného 700. výročí narození prvního krále českého a císaře německého – Karla IV.

Karel IV. byl považován nejen za velmi moudrého vladaře, ale také udatného rytíře, který již od mládí stál v čele svých často vítězných vojsk. Nejspíše proto měl Karel IV. ve značné oblibě rytířské turnaje, v rámci kterých urození synové své doby poměřovali svou chrabrost, obratnost a důvtip.

Rytířské turnaje pořádala šlechta vždy při příležitosti mnohých významných událostí. Tentokrát se ale Karel IV. při příležitosti vlastních zásnub s Alžbětou Pomořanskou zhostil vyhlášení turnaje osobně. Pověřil svůj dvůr (skautské středisko „ÚSVIT“ Děčín) uspořádáním ojedinělého klání. Vyhlášení turnaje je výjimečným i tím, že v něm nebudou poměřovat své síly jen rytíři, ale také urozené dámy, a to dle svých příbuzenských rodů v 4–8 členných družinách (bez doprovodu), neboť jak se říkávalo: „v jednotě je síla“.


Výsledky:

kategorie vlčata

 1. Káňata, Vlčata, středisko Dvojka Teplice (postupují do celostátního kola)
 2. Panteři, 1. koedukovaný oddíl Stopa, středisko Úsvit Děčín
 3. Zelená, Kobylky, středisko Radobýl Litoměřice
 4. Medvědi, 5. oddíl VS Kon – Tiki, středisko Louny
 5. Kamzíci, Vlčata, středisko Dvojka Teplice
 6. Bobři, Vlčata, středisko Šíp Neštěmice
 7. Zelená, Čtyřlístek, středisko Oheň Most
 8. Tlapičky, 1. koedukovaný oddíl Stopa, středisko Úsvit Děčín
 9. Tygři, 1. smečka vlčat, středisko Radobýl Litoměřice

kategorie světlušky

 1. Ledňáčci, Šídla, středisko Oheň Most (postupují)
 2. Žabky, 1. dívčí, středisko Radobýl Litoměřice
 3. Poštolky, 1. smečka vlčat, středisko Radobýl Litoměřice
 4. Pampelišky, I. Koedukovaný oddíl STOPA Děčín, středisko Úsvit Děčín
  Žirafky, 4. oddíl vlčat a světlušek, středisko Sojčáci Děčín
 5. Včelky, Střelka, středisko Dvojka Teplice
 6. Světlušky, skautky a světlušky, středisko Šíp Neštěmice

Fotogalerie Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek (Kytlice) 10.-12.6.2016 na webu oddílu Stopa Děčín
Fotogalerie KK ZVaS 2016 – Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek od Terezky


Akci podpořili:


Pořadatel: středisko Úsvit Děčín