Závody

Junák se snaží ve svém výchovném systému využívat dostupných prostředků a metod výchovné práce. Jednou z důležitých motivačních sil je možnost porovnat své schopnosti, dovednosti a znalosti. K tomu nám slouží skautské závody. Probíhají vždy ve třech úrovních. Z našeho základního kola vítězné hlídky postupují do krajského kola, kde se setkají s vítězi dalších základních kol v Ústeckém kraji. V září se koná kolo celostátní, kam postupují nejlepší hlídky z krajů.

Každoročně pořádáme základní kolo skautských závodů. Podle věkových kategorií pak jednou za dva roky se koná:


v lichých letech

Svojsíkův závod (SZ)

vychází z historické zkušenosti a je tradiční součástí programu Junáka.

Závod je postupová soutěž družin, složených ze 4–8 členů. Je určen pro věkovou kategorii skautů a skautek, tedy 11–16 let. Soutěží se v kategoriích chlapci a dívky. Může být protnut symbolickým rámcem. Každé kolo je složeno z tzv. modulů, které tvoří jednotlivé disciplíny.

Hlavní cíle Svojsíkova závodu jsou podpořit fungování družin a jejich spolupráci, vést k praktickému využití skautských dovedností, poskytnout družinám a vedoucím zpětnou vazbu, motivovat k osobnímu rozvoji a obohatit oddílový program o nové prvky.

Závod dále nabízí prostor pro setkání skautů a skautek z okresu , propagaci činnost Junáka na veřejnosti a v neposlední řadě dává organizátorům prostor realizovat se a mladším členům (roveři, rangers, mladší vedoucí) možnost zapojit se do organizace a získat tak nové a zajímavé zkušenosti.


v sudých letech

Závod vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní (ZVaS)

vychází z historické zkušenosti.

Opět je postupovou soutěží družin složených ze 4–8 členů. Je určen pro věkovou kategorii vlčat a světlušek, tedy 6-10 let. Soutěží se v kategoriích chlapci a dívky. Koncept závodu klade důraz na symbolický rámec a na motiv společného setkání.

Cíle závodu vlčat a světlušek jsou:

  • Prožití radostného setkání s ostatními vlčaty a světluškami (podpora sounáležitosti se skautským hnutím přesahující oddíl)
  • Zažití celodenní aktivity zasazené do symbolického rámce (podpora používání symbolického rámce v oddílech)
  • Vyzkoušet si schopnost poradit si v situacích potřebných pro život v dnešním světě (podpora používání stezky vlčat a světlušek v oddílech)

Cílem závodu vlčat a světlušek není nalezení nejlepšího oddílu nebo hlídky ani soutěž mezi činovníky.


Pořadatelé budoucích závodů:

ZVAS 2020 – středisko Seveřan Šluknov
SZ 2021 – středisko Rumburk