Rádcovské kurzy

Rádcovské kurzy nejsou přímo kvalifikací, ale nenahraditelnou podporou pro vedoucí družin – rádce.

Pro koho jsou RK určeny?

Řečeno již výše, rádcovské kurzy jsou určeny zejména pro nové rádce skautských družin, ale i pro ty, kteří se chtějí ve své práci zlepšit, načerpat nové náměty na činnost pro svou družinu, poznat lidi, kteří jsou na stejné lodi a hledají odpověď na stejné otázky apod.

Jak RK vypadají?

Formát rádcovských kurzů je velmi různorodý. Nejčastěji lze najít kurzy na lokální úrovni, tedy např. střediskové, okresní nebo krajské. Ty mají zpravidla podobu několika víkendů v průběhu školního roku, ale je možné najít taky takové, kde se rádci schází na jednodenních nebo několikahodinových setkáních v nějakém čas. období. Existují i rádcovské kurzy, které mají podobu zhruba týdenního letního tábora.

  • RK Columbia 2016, Děčín
  • RK Careus březen 2012, Děčín (fotogalerie)
  • RK Columbia 2007, Děčín (fotogalerie)

Rádcovská setkání

Rádcové a rádkyně potřebují prostor, kde se mohou potkat se svými vstevníky, kteří také vedou družinu, a který jim umožní „dobít si baterky“ a inspirovat se pro další činnost.

Motivační rádcovská setkání by měla být na regionální úrovni (na úrovni kraje a jeho okolí). Tento smysl naplňují rádcovská setkání Žirafa. Jejich úkolem není nahrazovat rádcovské kurzy, setkání je určené hlavně pro již fungující rádce. Žirafy by měly nabídnout kvalitní, zajímavou a velkou akci pro rádce, podobně jako například Elixír nabízí takovou akci vůdcům oddílů.

V Ústeckém kraji od roku 2013 funguje Polární žirafa.