krajské kolo ZVaS 2016 Kytlice

Symbolický rámec se odvíjí od významného 700. výročí narození prvního krále českého a císaře německého – Karla IV.

Karel IV. byl považován nejen za velmi moudrého vladaře, ale také udatného rytíře, který již od mládí stál v čele svých často vítězných vojsk. Nejspíše proto měl Karel IV. ve značné oblibě rytířské turnaje, v rámci kterých urození synové své doby poměřovali svou chrabrost, obratnost a důvtip. Celý článek „krajské kolo ZVaS 2016 Kytlice“

ZVaS 2014 Velké Březno

Možná jste ani nevěděli, že na zámku ve Velkém Březně (pokud jste už vůbec alespoň tušili, že tam nějaký zámek je) se skrývá zvláštní skříň. Tedy zvenku je úplně obyčejná, dokonce i uvnitř najdete jenom hromadu starých kabátů, což se dá ve staré almaře v jednom stoletém domě docela dobře očekávat. Jenže když vlezete do té skříně (ovšem kdo by to dělal, že!), může se vám docela dobře stát, že za těmi starými hadry vejdete do jiného světa. A je to svět, kde najdete nádherné fauny, bobry, kteří mluví, ale také vlky, již slouží zlé ledové královně, která dokáže svou ledovou hůlkou kohokoli proměnit v kámen a šíří kolem sebe zlo a nenávist. Tohle království se jmenuje Narnie. Celý článek „ZVaS 2014 Velké Březno“

ZVaS 2012 Růžová

V sobotu 19. 5. 2012 pořádalo skautské středisko ÚSVIT Děčín Okresní závody vlčat a světlušek 2012 (OK ZVaS 2012). Závod se konal u penzionu Nový Svět v Růžové a zúčastnilo se jej celkem 80 chlapců a děvčat ve věku do 12-ti let. Čtyři skautská střediska tak postavila na start 13 hlídek, které plnily úkoly v devíti disciplínách: fyzické zdatnosti, pobytu v přírodě, vyhledávání informací, řešení problémových situací, schopnost komunikace, znalost dopravních značek, znalost první pomoci a kuchařské dovednosti. Celý článek „ZVaS 2012 Růžová“