Vzdělávací akce

Pro potřeby svých organizačních jednotek jsou pořádány následující vzdělávací akce:

  • Rádcovské kurzy – připravují rádce (vedoucí družin / posádek) na práci se skupinou dětí.
  • Zdravotnické kurzy – připravují činovníky, aby dokázali zajistit základní péči o zdraví všech účastníků na akcích coby zdravotník zotavovacích akcí.

Umělecké akce: