Okres

Okres Děčín je pobočným spolkem hlavního spolku Junák – český skaut, z. s. Je vyšší organizační jednotkou, která seskupuje skautská střediska v oblasti Děčínska a okolí.


Junák – český skaut, okres Děčín, z. s.

Luční 307/2
408 01 Rumburk

IČ: 49888404
Zápis L 38705  ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze

Evid. č.: 421

email: okresdecin()skaut.cz


Naší funkcí je koordinovat výchovnou činnost podřízených jednotek, vytvářet organizační, finanční zázemí a poskytovat podporu skautským střediskům a jejich oddílům. Pořádáme základní kola skautských závodů a menší vzdělávací akce (rádcovské a zdravotnické kurzy) pro potřeby našich jednotek.